Производство, ремонт и монтаж на хидравлични възли

Оборудване и материали

Системата Seal-Jet, внедрена в производственият процес на „Хидрофорс ВБФ“, позволява изработката на всякакви по размер и изисквания уплътнения в рамките на един час. Това е възможно благодарение на струговете с цифрово програмно управление (CPU - SIEMENS CINUMERIC), създадени от световният лидер в областта на хидравликата ECONOMOS Austria G.m.b.H. (Австрия), съчетано с умението и дългогодишният опит на нашите оператори.

Уникалността на методите използвани в системата Seal-Jet дава възможност изработката на всички видове уплътнения за хидравлични системи с диаметър от φ=4,5 мм. до φ=350 мм.

Основното преимущество на системата Seal-Jet е в това, че от уплътненията се изработват от специални заготовки от висококачествен полимер, чрез снемане на стружка. По този начин могат да се постигнат сложни профили на детайла в голям диапазон от размери, без да е необходимо ползването на множество инструментални форми.

Използваните висококачествени материали дават възможност за достигане на изключителна прецизност, дълготрайност и качество на изработените детайли. Програмите на Seal-Jet са разработени така, че от съществуващият набор от материали да се удовлетворят всички изисквания на производството – температурен диапазон на работната среда от -30°С до +200° С, налягане до 400 bar., устойчивост на силно агресивни химични и механични влияния. Подходящи за всеки вид движение – въртеливо и възвратно-постъпателно, при скорости надвишаващи 1 м/с. За подробна информация, относно качествата на отделните използвани материали, кликнете тук ».

Друго съществено предимство на системата Seal-Jet е, че имате възможност да поръчате изработката на малки количества от необходимите Ви уплътнения. Дори единични бройки от уплътнение със произволен профил, може да бъде изработено и доставено за минимално време, давайки Ви възможност да продължите основната си дейност без съществени загуби на време и средства, често свързани с „класическите“ методи на ремонт и замяна на резервни части.

Производство, ремонт и монтаж на хидравлични възли

Материали - спецификация

ECOPUR® (TPU) зелен

ECOPUR е термопластичен полиуретанов еластомер /полиуретан/. Притежава забележителна устойчивост на абразивно въздействие, ниска остатъчна деформация при натиск, високи устойчивост и якост на скъсване. Използва се за чашкови / U / уплътнители - маншети, шевронни уплътнители, чистачи и др. Уплътнителите от този материал се използват за съществуващи хидравлични флуиди и за вода до 60°C. Прилага се за налягане до 400 bar.

H-ECOPUR® (TPU) червен

H-ECOPUR е устойчив на хидролиза, термопластичен полиуретанов еластомер /полиуретан/. Той комбинира техническите свойства на ECOPUR с висока устойчивост на хидролиза и се използва при водна хидролиза на машините, тунелните конструкции, в пресовото производство и хранителната промишленост. Препоръчва се за чиста вода, HFA и HFB флуиди и биологически разлагащи се хидравлични флуиди.

Ecorubber 1 (NBR) черен

Ecorubber 1 е еластомер на основата на акрилонитрил бутадиен каучукова смола /маслоустойчива гума/. Използва се при чашкови / U / уплътнители - маншети, шевронни уплътнители и мн.др. Притежава висока устойчивост на минерални масла и смазки, греси или компресорни HFA, HFB и HFC. Устойчивост на износване и еластичност. Материалът не е устойчив на флуиди с прибавка на базата на гликола, HFD флуиди, ароматни съединения /като бензин/, астери, кетони и амини или концентрирани киселини и основи.

Ecorubber 2 (Viton, FPM) кафяв

Ecorubber 2 е еластомер на основата на флуорин каучукова смола /Viton e регистрирана търговска марка на Du Pont/. Използва се за чашкови / U / уплътнители - маншети, шевронни и обиращи уплътнители. Устойчив е на топлина - до 200°C, химикали, на външни условия и озон, минерални масла и смазка, съдържаща сяра, лесно запалими флуиди. Не е устойчив на дехидратантен HFD амоняк, сода каустик, каустик калиеви разтвори, кетони, естери, диоксан, някои амини и органични киселини.

Ecorubber 3 (EPDM) черен

Ecorubber 3 е еластомер на етилен пропилен каучукова смола. Използва се за чашкови / U / уплътнители - маншети, и специални уплътнители, подложени на въздействие на гореща вода, пара и алкали. Не е устойчив на минерални масла на основата на хидравлични флуиди. Високоустойчив на външни условия, озон и стареене.

Ecosil (MVQ) червено-кафяв

Ecosil /Silicone - силикон/ е еластомер на базата на винилполисилозан каучукова смола. Използва се за О-пръстени, набивки и специални уплътнители. Основното приложение е за статични, неподвижни уплътнители. Silicone e високо устойчив на топлина - до 200°C, на външни условия, озон и стареене.

Ecoflon 1 (PTFE-virgin) бял

Ecoflon 1 е политетрафлуоретилен /чист тефлон/, който се използва за опорни пръстени, шевронни уплътнители, О-пръстени, ротационни уплътнители и набивки. Той е материал с широк технически диапазон на приложение. Стопени алкални метали и газообразни флуори могат да въздействат на Ecoflon 1 при високи температури и налягане.

Ecoflon 2 (PTFE - с пълнители) сив

Ecoflon 2 е политетрафлуоретилен с метални пълнители /пълнен тефлон/ , който се използва за ниско фрикционни уплътнители, опорни черупки и лагерни пръстени за шевронни уплътнители и водещи пръстени. Висока химическа устойчивост.

Ecotal (POM) черен

Ecotal e полиоксиетиленов пластомер /полиацетал/ за антиекструзионни пръстени, втулки за водещи пръстени, обиращи пръстени и др. Добри механични свойства, ниска водна абсорбция и добра химическа устойчивост. Ecotal може да се използва при всякакво минерално масло и смазки, KFA, HFB и HFC флуиди. Не е устойчив на концентрирани киселини и алкални разтвори.

Ecomid (PA) черен

Ecomid /полиамид/ е оптимална комбинация от механична якост, неподатливост и механична затихваща способност, допълнени от добра износоустойчивост и плъзгащи свойства.