ST ОПОРНИ ПРЪСТЕНИ

Профил Материал Макс. налягане
(bar)
Температура (°C) Макс. скорост (m/s)
ST8 POM   -50°C до +100°C  
PA   -40°C до +100°C  
PTFE, PTFE(F)   -200°C до +260°C  
PU   -30°C до +110°C  
ST9 PTFE   -200°C до +260°C  
PU   -30°C до +110°C  
ST10 POM   -50°C до +100°C  
PA   -40°C до +100°C  
PTFE(F)   -200°C до +260°C  
ST11 POM   -50°C до +100°C  
PA   -40°C до +100°C  
PTFE(F)   -200°C до +260°C  
ST12 POM   -50°C до +100°C  
PA   -40°C до +100°C  
PTFE(F)   -200°C до +260°C  
ST13 POM   -50°C до +100°C  
PA   -40°C до +100°C  
PTFE(F)   -200°C до +260°C