R УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ВЪРТЕЛИВО ДВИЖЕНИЕ / семеринги /

Профил Материал Макс. налягане
(bar)
Температура (°C) Макс. скорост (m/s)
R1 NBR 0,5 bar 100 °C 10 m/s
Silicone 0,5 bar 200 °C 5 m/s
Viton 0,5 bar 200 °C 10 m/s
R2 NBR 0,5 bar 100 °C 10 m/s
Silicone 0,5 bar 200 °C 5 m/s
Viton 0,5 bar 200 °C 10 m/s
R3 PU 400 bar 110 °C 0,2 m/s
NBR 250 bar 100 °C 0,2 m/s
Viton 250 bar 200 °C 0,2 m/s
R4 PU 250 bar 110 °C 0,2 m/s
NBR 160 bar 100 °C 0,2 m/s
Viton 160 bar 200 °C 0,2 m/s
R5 PU 250 bar 110 °C 0,2 m/s
NBR 160 bar 100 °C 0,2 m/s
Viton 160 bar 200 °C 0,2 m/s
R6 PU според приложението 110°C 25 m/s
NBR 100°C 25 m/s
R7 PU според приложението 110°C 25 m/s
NBR 100°C 25 m/s
R8 според приложението според приложението според приложението според приложението
Ro13 PU 600 bar 110 °C статично уплътняване
NBR 160 bar 100 °C
Viton 160 bar 200 °C
Silicone 160 bar 200 °C
R14 PU 600 bar 110 °C статично уплътняване
NBR 160 bar 100 °C
Viton 160 bar 200 °C
Silicone 160 bar 200 °C
R15 ECOPUR статично уплътняване 110 °C статично уплътняване
ECORUBBER 1 100 °C
ECORUBBER 2 200 °C
ECOSIL 220 °C