F ВОДЕЩИ ПРЪСТЕНИ / водачи /

Профил Материал Макс. налягане
(bar)
Температура (°C) Макс. скорост (m/s)
F1 POM до 25 N/mm2 -50°C до +100°C 4 m/s
PA до 25 N/mm2 -40°C до +100°C 4 m/s
PTFE(F) до 4,5 N/mm2 -200°C до +200°C 5 m/s
F2 POM до 25 N/mm2 -50°C до +100°C 4 m/s
PA до 25 N/mm2 -40°C до +100°C 4 m/s
PTFE(F) до 4,5 N/mm2 -200°C до +200°C 5 m/s
F3 POM до 25 N/mm2 -50°C до +100°C 4 m/s
A до 25 N/mm2 -40°C до +100°C 4 m/s
PTFE(F) до 4,5 N/mm2 -200°C до +200°C 5 m/s
F4 POM до 25 N/mm2 -50°C до +100°C 4 m/s
PA до 25 N/mm2 -40°C до +100°C 4 m/s
PTFE(F) до 4,5 N/mm2 -200°C до +200°C 5 m/s
F5 POM до 25 N/mm2 -50°C до +100°C 4 m/s
PA до 25 N/mm2 -40°C до +100°C 4 m/s
PTFE(F) до 4,5 N/mm2 -200°C до +200°C 5 m/s
F6 POM до 25 N/mm2 -50°C до +100°C 4 m/s
PA до 25 N/mm2 -40°C до +100°C 4 m/s
PTFE(F) до 4,5 N/mm2 -200°C до +200°C 5 m/s
F7 POM до 25 N/mm2 -50°C до +100°C 4 m/s
PA до 25 N/mm2 -40°C до +100°C 4 m/s
PTFE(F) до 4,5 N/mm2 -200°C до +200°C 5 m/s
F8 POM до 25 N/mm2 -50°C до +100°C 4 m/s
PA до 25 N/mm2 -40°C до +100°C 4 m/s
PTFE(F) до 4,5 N/mm2 -200°C до +200°C 5 m/s